Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.04.2018 16:26:21 

klub 844 - LEGOMASTER

Krajský festival vedy a techniky 2009

Úspechy na krajskom festivale vedy a techniky ( KFVaT) a Dňoch vedeckej mládeže (DVM)

Členovia AMAVET klubu 844 Legomaster sa v dňoch 18. - 20. 6. 2009 zúčastnili v priestoroch Domu vedy a techniky v Lučenci týchto dvoch hodnotných podujatí spojených v jedno veľké zaujímavé stretnutie mladých nadaných ľudí so záujmom o vedu.

MOTTO PODUJATIA: Vychutnajte si s nami vedu hravou formou! Veda je tu pre všetkých!

 

Klub na KFVaT reprezentovali svojím projektom O sopkách členovia klubu Dávid Sabacký, Marek Fiľo a Simona Jágerská. Odborná porota udelila súťažiacim 1. miesto a účasť na celonárodnom festivale vedy a techniky, ktorý sa uskutoční v novembri v Bratislave.
2. miesto udelila odborná porota projektu Alternatívne zdroje energie - Slnečná energia, ktorého autormi boli Daniel Gorondi a Matej Petrinec tiež z AMAVETu  844. Ich cenou je účasť na letnom tábore v Nemecku. Výhercom srdečne blahoželáme!
Odbornú pomoc pri príprave posterovej prezentácie deťom poskytli Mgr. M. Sojková a Mgr. J. Gverinová. S prekladom textov do cudzích jazykov pomohli Mgr. D. Csanková a Mgr. S. Albertová.
Klubovú činnosť AMAVETu 844 na DVM predstavili Matej Šiška, Štefan Babušák a Erika Bayerlová. Modely z Lega a  ručne šité bábiky získali uznanie a Cenu AMAVETu.
 
Podujatie svojou prítomnosťou poctili a slávnostným príhovorom otvorili primátor mesta Lučenec Ing. Milan Marko, riaditeľka ZŠ na Ul. Vajanského Mgr. Ľudmila Lacová a zástupkyňa AMAVETu z Bratislavy Bronislava Czinegeová.
Okrem nich podujatie navštívili deti z Modry a Pezinka, deti základných, stredných škôl a široká verejnosť mesta Lučenec.
Podujatie sprevádzal bohatý program, ktorého hlavným bodom bol výlet na Šomošku, fyzikálne pokusy hravou formou a hry v záhrade Domu vedy a techniky.
 
O príjemný priebeh podujatia, ktoré slúži na utužovanie vzťahov medzi klubmi, a sekretariátom, klubmi medzi sebou, na zhodnotenie činností a predstavenie trvalo vynaloženej práce, ktorej sa zverenci klubu venujú počas svojho voľného času, sa postaral a vhodné podmienky na realizáciu poskytol lučenecký klub č. 894 s pani Mgr. Ľubicou Morkovou, ZŠ na Ul. Vajanského a sekretariát AMAVETu Bratislava.
Ďakujeme za príjemne prežité dni.                                                      
 
                                                                                                                                                                                        Mgr. Judita Gverinová
                                                                                                                                                                                        vedúca AMAVETu 844 RS            
TOPlist