Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.04.2018 16:26:21 

klub 844 - LEGOMASTER

Národný festival vedy a techniky 2010

Festival vedy a techniky 2010 v Bratislave

 

           V dňoch 11.-13. novembra 2010 privítala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského  v rámci Týždňa vedy na Slovensku takmer dve stovky mladých ľudí. Títo sa snažili s plným nasadením obhájiť svoje projekty na Festivale vedy a techniky 2010.

                Festival vedy a techniky (FVaT)  je celonárodnou súťažnou prehliadkou vedecko – technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov, resp. žiakov základných a študentov stredných škôl. Na súťaži sa stretlo viac ako 150 súťažiacich autorov projektov zo všetkých kútov Slovenska, na ktorých sa prišlo pozrieť viac ako 3000 návštevníkov  z radov vedcov i širokej verejnosti.

Záštitu nad podujatím prevzal profesor RNDr. Anton Gáplovský DrSc. dekan Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prehliadku projektov otvoril riaditeľ festivalu Ing. Jozef Ristvej PhD.

Čestným hosťom 20. výročia AMAVETU  a zároveň členom poroty na FVaT  bol aj prezident Medzinárodného hnutia pre voľný čas, vedu a techniku MILSET so sídlom v Paríži pán Jean- Claude Guiraudon.   

Súťaže sa aj  tento rok zúčastnili mladí ľudia z partnerských organizácií z Belgicka, Poľska, Španielska, Maďarska či Českej republiky, čím narástla príležitosť komunikovať  s ľuďmi, ktorí majú  podobné záujmy.

                Našu ZŠ Š. M. Daxnera a AMAVET klub 844 Legomaster na tomto významnom podujatí reprezentoval projekt Vývin obojživelníkov, ktorý vypracovala žiačka 6. ročníka Rebecca Pánisová. Jej snahou bolo zistiť akými vývinovými štádiami prechádzajú  obojživelníky. Pozorovala a fotila vývinové štádiá skokana hnedého, ktorý sa vyvinul z vajíčok pochádzajúcich z ich domáceho jazierka.

S odbornou prípravou projektu žiačke  pomáhala  PaedDr. O. Barnová. Texty do cudzích jazykov preložili PaedDr. V. Murínová, Mgr. D. Csanková a Mgr. S. Albertová. S technickým zabezpečením pomohla Mgr. J. Gverinová.

Akciu finančne zabezpečil Sekretariát AMAVETu , AMAVET klub 844 ,  ZŠ Š. M. Daxnera a rodina Pánisová.

 

                                                                                                                                               Mgr. Judita Gverinová

                                                                                                                                               vedúca AMAVETu 844 RS

 

Národný festival vedy a techniky 2010...

Nový blok - dvojklikom tu zahájite úpravu bloku...

TOPlist